DZIAŁALNOŚĆ PROSPOŁECZNA

Wspieramy Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” która posiada statut Organizacji Pożytku publicznego (KRS nr nr 0000027416). Przekaż 1% podatku dochodowego na pomoc dzieciom, których los jest nam bliski. Podniesienie komfortu ich życia, radość i uśmiech jest tym, o co staramy się każdego dnia wspólnie ze wspaniałymi pracownikami i wolontariuszami Fundacji.    

O Fundacji

Od wielu lat wspieramy finansowo i bierzmy czynny udział w życiu Fundacji i jej podopiecznych. Wiemy, że nasza wspólna praca daje wymierne efekty społeczności naszego regionu.


Fundacja realizuje wiele inicjatyw np.

 

Zobacz więcej

 

 Podstawy prawne

Zgodnie z Art. 27 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie od 1 stycznia 2004r. każdy podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku, pod warunkiem, że kwotę tę podatnik w okresie od 1 stycznia roku podatkowego do momentu złożenia zeznania podatkowego wpłacił na konto organizacji pożytku publicznego. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM “UŚMIECH DZIECKA” została powołana aktem notarialnym z dnia
19.07.2003r. rep. Nr 2958/2000. Wpis do Rejestru Fundacji: nr 0000027416

Nr konta: Bank Spółdzielczy Sierakowice 95 8324 0001 0000 1368 2000 0010

Kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “UŚMIECH DZIECKA”
Szklana 1, 83-334 Miechucino, gm. Sierakowice
tel. 58 684 78 61
Wpis do Rejestru Fundacji: nr 0000027416
Nr konta: Bank Spółdzielczy Sierakowice 95 8324 0001 0000 1368 2000 0010

Zobacz więcej