OCHRONA ŚRODOWISKA

Oferujemy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucji samorządowych oraz przedsiębiorstw.
Sprawdź pełną ofertę usług komunalnych oraz harmonogram wywozu odpadów dla poszczególnych miejscowości.

Sprawdź tutaj