Działalność prospołeczna

Współtworzyliśmy i wspieramy Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”

Organizacji posiada status Pożytku publicznego (KRS nr nr 0000027416). Przekaż 1% podatku dochodowego na pomoc dzieciom, których los jest nam bliski. Podniesienie komfortu ich życia, radość i uśmiech jest tym, o co staramy się każdego dnia wspólnie ze wspaniałymi pracownikami i wolontariuszami Fundacji.

UŚMIECH DZIECKA

Pomoc

layer-3

Od wielu lat wspieramy finansowo i bierzmy czynny udział w życiu Fundacji i jej podopiecznych. Wiemy, że nasza wspólna praca daje wymierne efekty społeczności naszego regionu.

Fundacja realizuje wiele inicjatyw np.

  • wspomaga finansowo Samorządowe Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Szklanej
  • pomaga w uzyskiwaniu wykształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
  • realizuje program stypendialny „Zdolny Kaszub”, którego celem jest wspieranie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (studiujących trybem dziennym) ambitnych i wybitnie uzdolnionych a będących w trudnej sytuacji finansowej
  • organizuje i finansuje rehabilitację sprawności fizycznej i ruchowej dzieci
  • organizuje i finansuje wyjazdy rekreacyjno-wypoczynkowe dla podopiecznych
  • pomaga w transporcie osób niepełnosprawnych
  • oferuje wielokierunkową pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

Zgodnie z Art. 27 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie od 1 stycznia 2004r.

każdy podatnik - osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku, pod warunkiem, że kwotę tę podatnik w okresie od 1 stycznia roku podatkowego do momentu złożenia zeznania podatkowego wpłacił na konto organizacji pożytku publicznego. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Fundacja Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
“uśmiech dziecka”

Została powołana aktem notarialnym z dnia
19.07.2003r. rep. Nr 2958/2000.
Wpis do Rejestru Fundacji: nr 0000027416

Nr konta:
Bank Spółdzielczy Sierakowice
95 8324 0001 0000 1368 2000 0010

Kontakt
Szklana 1, 83-334 Miechucino, gm. Sierakowice
tel. 58 684 78 61

layer-2

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie plików cookies. Każdy użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej szczegółów znajduje się w Polityce prywatności.

Polityka prywatności